הייחודיות

אורח החיים החרדי שונה מאורח החיים הכללי. זאת בשל עיסוקים אידיאולוגיים שונים, השכלה שלרוב איננה פורמלית וגודלה של המשפחה. אלה משליכים על הרמה הסוציואקונומית. השכר הממוצע למשק בית חרדי נמוך משמעותית מהשכר הממוצע במשק הכללי, וסל המחיה הינו מוטה מזון בעיקר, אך כולל גם הוצאות רבות על מוסדות לימוד וחינוך.

קשה למסתכל מבחוץ להבין את הלך הרוח במגזר, כלפי חוץ המגזר החרדי נראה בצבעי שחור ולבן מוחלטים. אך למי שמגיע מ'בפנים' קל להבחין בגוונים הרבים המרכיבים אותו.

לכל מגזר בתוך המגזר החרדי ישנם אופי וייחודיות האופייניים לו ויוצרים התייחסות שונה לסוגיות שונות.
גם הטרמינולוגיה החרדית שונה, ולעיתים קשה להבחין בדקויות הבאות לידי ביטוי.

אנשי המגזר החרדי חשדניים ביחס לבאים מבחוץ. אנשים לא יעבירו מידע אישי בטלפון וכשנדרשים לעשות זאת נוטים להתחמק. זו אחת הסיבות שכה קשה לדגום את המגזר לצורך סקירה ומחקר.

עם זאת, כאשר הסוקר הינו מתוך המגזר, השאלות אינן מעוררות חשש כלל וכשהחברה הסוקרת ידועה כדיסקרטית וככזו שאפשר לסמוך עליה – ישמח הנסקר החרדי לשתף פעולה.
זו הסיבה לכך שהבשורה המביאה עמה 'סקר כהלכה' משמעותית וייחודית כל כך לעולם המחקר בכלל ולחברות הצרכניות בפרט.

'סקר כהלכה' הינה חברת הסקרים היחידה שבבעלות חרדית. כאשר אנשי המקצוע העובדים בה הינם חרדים המכירים את המגזר ומסוגלים להביא תוצאות אמת ברמה גבוהה הרבה יותר.

רמת האמון בחברה היא מקסימלית: בעוד שאחרים מדווחים על מענה של 1 מתוך 8-10 נסקרים מקרב המגזר, ב'סקר כהלכה'  הממוצע קרוב הרבה יותר לסטטיסטיקה הנכונה כאשר 1 מתוך 6 נשאלים מוכן לענות על סקר.