מקצועיות המדגםמכון 'סקר כהלכה' מנוהל מקצועית באופן מלא ע"י ד"ר קדם, אשר בנה את התשתית המקצועית, מנחה את צוות המכון, עורך את החישובים הסטטיסטיים, מנתח את המידע ובוחן את הגשת התוצאות בכל מחקר וסקר.
המכון מבסס את נתוני המחקר שלו על מדגם מייצג מדויק במיוחד, פרי השקעה משולבת של חקר שטח ומקצועיות בתחום הסטטיסטיקה.
נתוני האמת נשאבו מהשטח: נקודות המגורים של המגזר החרדי, לפי קהילות ופילוחים לתתי מגזרים. אנשי השטח של המכון סרקו כל קהילה שכזו ומיפו אותה למאפייניה.
נתונים אלה הובאו בפני ד"ר רון קדם אשר ניתח אותם לצורך הרכבת המדגם המייצג ביותר את המגזר החרדי, ברמה שלא הייתה כמותה.
רק ב'סקר כהלכה' המדגם מבוסס על יותר מ-50 נקודות יישוב במגזר החרדי. רק ב'סקר כהלכה' המדגם סוקר את המגזרים שבתוך המגזר ביחס הולם לייצוגם באוכלוסייה החרדית.
'סקר כהלכה' הינו מכון המחקר היחיד שמסוגל לתת נתונים מהשטח אודות חיי קהל היעד בכל עיר ונקודת יישוב, גם המרוחקת או הקטנה ביותר. אין עיר אשר בה בית כנסת או שטיבל מרכזי ואין בה נקודת דגימה של 'סקר כהלכה'.
המערכת של 'סקר כהלכה' מסוגלת לזהות גם הטיה על בסיס פתיחות מודרנית ו/או תקשורתית, ובמקרים מסוימים גם 'ריצוי' של הסוקר הטלפוני. לצורך תיקון הטיה זו אנו משתמשים בסקר טלפוני לצד סקר אינטרנטי הנשלח במייל לחברי המאגר, חלקם מנויי 'נתיב', 'רימון' ו'אתרוג'. היחס בין הנסקרים הטלפוניים לנסקרים באמצעות המייל והאינטרנט משתנה בכל סקר, לפי הנתונים הנשאבים בזמן אמת בסקר זה.