שיטות המחקר

ב'סקר כהלכה' מבצעים סקרים איכותניים, כמותיים ושיטות שונות בהתאמה כדי להגיע לתוצאות המדויקות ביותר.

כמו"כ, במכון מבצעים סקרים ע"י סקר מיוחד אשר נשלח במייל ולא באינטרנט, מה שמקנה יתרון נוסף לכל אותם המשתמשים בתוכנות סינון שונות ובכך גם ישנה היענות גבוהה יותר.

סקר כמותי

סקר כמותי הינו כלי להערכת אחוז האנשים המחזיקים בדעה מסוימת באופן יחסי לדעות אחרות, כמות האנשים היודעים או חושבים דבר מסוים או כל שאלה כמותית אחרת. זאת על מנת לוודא את עומק התפיסות ואת המגמות בחברה ככלל.
סקר כמותי נערך על ידי בחינת מדגם מייצג, המורכב מנציגים של קהל היעד, באופן שטעות הדגימה המירבית תהיה זניחה מספיק, זאת על מנת לקבל תוצאות מדויקות ככל האפשר.
בנוסף לכמות הנסקרים קיימת חשיבות רבה לאיכות המדגם ורמת הייצוג של כל החברה הנבדקת באותו מדגם. כן ניתנת חשיבות רבה לניסוח השאלון עבור הסקר, על מנת שלא תיווצר הטיה שאיננה נצרכת.
מכון 'סקר כהלכה' מוביל במגזר החרדי גם מצד המדגם שהינו המדויק ביותר, הדוגם למעלה מ-50 נקודות יישוב במגזר החרדי, ביחס מדויק בין פילוחים שונים ולפי הכמות היחסית שלהם באוכלוסייה.

בעזרת שאלות סינון בהצלבה, צוות המכון מוביל לסינון קפדני ואיכותי של נסקרים חרדים בלבד. סקר כהלכה מוביל גם מצד השאלון – המנוסח באופן מדויק על ידי אנשי מקצוע חרדיים, המכירים את הניואנסים הדקים והפרשנויות שעלולות להינתן לכל שאלה, וכמובן מקצוענים בתחום המחקר.
כמו כן, הסקר נערך על ידי סוקרים וסוקרות חרדים, שמזכה את המכון ביתרון המוביל גם הוא לדיוק בשאלות ובתשובות גם יחד.

מחקר איכותני

מחקר איכותני כולל מספר כלים לבדיקת עוצמות ועומק של דעות, תובנות, רגשות ומגמות.
הכלי השכיח ביותר הוא 'קבוצות מיקוד'. קבוצת מיקוד היא קבוצה המורכבת מ-10-12 אנשים המייצגים את קהל היעד, לפי אפיון מבוקש מראש. בקבוצת מיקוד אנו עורכים דיון לפי קו מנחה, במטרה לגלות עמדות, רגשות ותובנות הקשורות למוצר, לחוזקותיו, חולשותיו, מניעי הקניה והמתחרים.
'קבוצת מיקוד' יכולה להביא לידיעתנו נושאים שלא תמיד היינו מודעים להם מראש, ואמורה לכוון אותנו לעומק הסיבות ולעוצמתן. עם זאת, ל'קבוצת מיקוד' אין תוקף סטטיסטי.
ביצוע 'קבוצות מיקוד' מצריך יידע מקצועי והיכרות מעמיקה עם קהל היעד, על מנת להבחין באלו מקרים יש להעמיק ולבחון עוד, אלו תשובות ואמירות הינן סתמיות ואלו מהן מכסות על תובנות חשובות. 'קבוצת מיקוד' חרדית ב'סקר כהלכה', תונחה על ידי מנחה חרדי/ת בלבד, לאחר שלמד/ה לעומק את המוצר ואת סביבתו.
ב'סקר כהלכה' מקפידים גם על בחירת האנשים המרכיבים את הקבוצה באופן שישקף מצד אחד כמה שיותר דעות במגזר, ומנגד – לא ייצור מתיחות רבה מידי בין הנוכחים, כך שנזכה לשיתוף פעולה מלא.
כלי נוסף לביצוע מחקרי עומק איכותניים הוא 'ראיונות עומק', יוזמנו מספר אנשים לראיון מעמיק במסגרתו יהיה אפשר לבחון תגובות, עמדות, רגשות ומניעים.
ההחלטה באיזה מהכלים לבחור הינה מקצועית, ומבוססת על משתנים כמו המטרות במחקר, המידע הקיים ואפיון קהל היעד הנבחן.