'סקר כהלכה' חושף: "אחת מעשר משפחות חרדיות מרוויחה יותר מ-12,000 ש"ח" • הסקר המלא

מני גירא – שוורץ | צילום: בעריש פילמר כ״ד בסיון תשע״ה 11/06/2015 | >>> לכתבת המקור

KOL2

מסקר חדש שנחשף הבוקר (חמישי) על ידי 'סקר כהלכה' בניהולו של ד"ר רון קדם – ב'מדברים אקטואליה' עם בצלאל קאהן ודוד חכם ב'קול חי' נחשפים נתונים מפתיעים על מצב התעסוקה אצל נשים חרדיות, וגם: נתונים מפתיעים על חלקים בציבור החרדי שכן מרוויחים טוב.

הסקר נערך על ידי צוות חרדי – בקרב 1000 נשאלים, חסידים ליטאים וספרדים בכל הארץ ובני רמות חיים ומצבים סוציואקונומיים שונים.

1

ראשית לנתון המרכזי, על מצב תעסוקת הנשים החרדיות וכמה הן מרוויחות: מנתונים שכבר התפרסמו לפני שבועיים על יד 'סקר כהלכה' עולה כי  75 % מהנשים החרדיות עובדות, זאת ביחס ל46 אחוזים מהגברים – החידוש בסקר הנוכחי מהבוקר הוא כי מחצית מהמגזר החרדי, כ47 %, מכניסים למשק הבית שלהם עד 8,000 שקל בחודש, כרבע, כלומר 26 % מכניסים עד 12 אלף שקלים, קצת יותר מתשעה אחוזים, כלומר אחת מכל עשר משפחות חרדיות מרוויחות יותר מ 12 אלף ש"ח, ואחת ממאה משפחות חרדיות מרוויחה יותר מ 20 אלף שקל בחודש.

2

הנתונים המפתיעים הם, שבקרב אלו המרוויחים סכומים נמוכים, במידה ורק אחד מההורים בבית עובד – או האב או האם – עדיין ממוצע החרדים המרוויחים עומד בשני המקרים על כ53 %.

מה שעוד מפתיע: נשים שאינן עובדות – 12.3% מהמשפחות, גם הבעל לא עובד. ו-12.1% לא עובדות והבעל כן. כלומר – לעובדת היות הבעל עובד או לא, אין השפעה על נשים שאינן עובדות. ולמעשה האמירה כביכול שנשים נאלצות לצאת לעבוד כי הבעל בכולל כנראה חסרת בסיס, ומדובר רק בעניין עקרוני של חלק מהנשים החרדיות – לא לצאת לעבודה, כי גם בקרב החרדים העובדים, עדיין שיעור הנשים היוצאות לעבודה נמוך רק ב-8 אחוזים, שזה מעט פחות מאחוז החרדים המרוויחים היטב, בין 12 ל 20 אלף, ככה שהנתונים משתלבים זה בזה. אגב, נתון מעניין הוא ש6 אחוז מהנשים העובדות מקבלות שכר שבין 12 ל 20 אלף שקלים.

3

הפער בין הגברים לנשים לטובת הגברים הוא בעיקר בהכנסות הגבוהות, שם העדיפות לגברים שמרוויחים יפה גבוהה וברורה. אך יחד עם זאת בסה"כ, נשים שכירות במשרה מלאה מרוויחות יפה מאוד. אפילו טוב מגברים. למשל מתוך כלל הנשים המרוויחות בין 8 ל 12 אלף ש"ח, 60 אחוז הן שכירות במשרה מלאה, בעוד מבין הגברים רק 25 אחוזים שכירים במשרה מלאה.

4

עוד נתון לסיום, עובדים תורניים מרוויחים לא רע בכלל – 40 אחוז מהחרדים שמרוויחים יותר מ 20 אלף שקל עושים את זה במשרה תורנית.

יצוין, כי טווח השגיאה בסקר הזה הוא נמוך, כיוון שמספר הנשאלים עובר את ה1000 במספר, ועומד על 2 אחוזים וחצי.

56

ח"כ אורי מקלב התייחס לנתוני הסקר שמראה על פער כללי בהכנסות של העובדות החרדיות ואמר כי "הנתונים לא מפתיעים. נדרוש פיקוח ממשלתי על שכר הנשים החרדיות. יש היום מעסיקים שמתייחסים לעובדות החרדיות בכמעט-עבדות. גם הגברים החרדים עם שכר גבוה הם מעטים ביחס למגזר הכללי".

 

>>> חזרה לסקרים שהתפרסמו